Thông báo thời gian và địa điểm đón tân sinh viên năm 2016
9/6/2016 11:47:00 AM
Thông báo thời gian và địa điểm đón tân sinh viên năm 2016

Thông báo thời gian và địa điểm đón tân sinh viên năm 2016

Anh/Chị vui lòng xem thông báo: tại đây

Hoặc xem tại website phòng công tác sinh viên: http://studoffice.hbu.edu.vn

tin tức khác