Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2016 - 2017
9/7/2016 6:16:00 PM
Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2016 - 2017

Thời gian: từ ngày 09/09/2016 đến ngày 31/12/2016 

Địa điểm: Phòng tổ chức hành chính - số 03 Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình

Anh/Chị vui lòng xem thông báo: tại đây

Hoặc xem tại website phòng công tác sinh viên: http://studoffice.hbu.edu.vn

tin tức khác