THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC CHO HSSV KHÓA 2016
9/24/2016 2:04:00 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC CHO HSSV KHÓA 2016

 

Thông báo về việc khám sức khoẻ đầu năm cho HSSV năm học 2016 - 2017

Anh/Chị vui lòng xem thông báo: tại đây

Hoặc xem tại website phòng công tác sinh viên: http://studoffice.hbu.edu.vn

tin tức khác