Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập đợt 1 năm học 2015 - 2016
9/28/2016 5:09:00 PM
Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập đợt 1 năm học 2015 - 2016
  • Đối tượng nhận tiền: theo danh sách đính kèm.
  • Thời gian: Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 15/10/2016.

    + Sáng: Từ 7h30 – 11h30 (thứ 2 - thứ 7).

    + Chiều: Từ 13h30 – 16h30 (thứ 2 - thứ 6).

  • Địa điểm nhận tiền: Phòng Tài chính kế toán – số 03 Hoàng Việt, phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
  • Sinh viên xuất trình CMND hoặc thẻ sinh viên khi nhận tiền.
  • Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây
tin tức khác