Thông báo đóng học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017, sinh viên hệ chính quy và hệ liên thông
2/12/2017 11:28:00 PM
Thông báo đóng học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017, sinh viên hệ chính quy và hệ liên thông

Anh/Chị vui lòng xem thông báo: tại đây

Hoặc xem tại website phòng công tác sinh viên: http://studoffice.hbu.edu.vn

tin tức khác