Thông báo mời nhận thẻ sinh viên đợt 1 năm 2016
7/11/2017 4:35:00 PM
Thông báo mời nhận thẻ sinh viên đợt 1 năm 2016

Anh/Chị vui lòng xem thông báo hướng dẫn: tại đây

Hoặc xem tại website phòng công tác sinh viên: http://studoffice.hbu.edu.vn

tin tức khác