Thông báo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017
5/24/2017 8:50:00 AM
Thông báo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017

Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học tạo tiền đề chuẩn bị cho các dự án sau khi tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây

tin tức khác