Tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc tháng 7 năm 2017
7/17/2017 10:56:00 AM
Tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc tháng 7 năm 2017

Tại Quyết định số 615 ngày 14/7/2017 Hiệu trưởng quyết định tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi

Sinh viên có tên trong quyết định sẽ được trao tặng giấy khen tại lễ tốt nghiệp

Thời gian 13h30 ngày 23/7/2017 (Chủ nhật)

Địa điểm Dinh Thống Nhất

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây

tin tức khác