Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và tiêu biểu trong hoạt động phong trào tháng 7 năm 2017
7/17/2017 10:56:00 AM
Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và tiêu biểu trong hoạt động phong trào tháng 7 năm 2017

Tại Quyết định số 614 ngày 14/7/2017 Hiệu trưởng quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và tiêu biểu trong hoạt động phong trào

Sinh viên có tên trong quyết định sẽ được trao tặng giấy khen tại lễ tốt nghiệp

Thời gian: 13h30 ngày 23/7/2017 (Chủ nhật)

Địa điểm: Dinh Thống Nhất

Nhận tiền: từ ngày 24/7-29/7/2017, tại Phòng Tài chính kế toán 03 Hoàng Việt, P4, TB. Sinh viên mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây

tin tức khác