Thông báo nhắc nhở sinh viên liên thông đợt 2 năm 2017 đóng học phí học kỳ 1
9/1/2017 11:37:00 AM
Thông báo nhắc nhở sinh viên liên thông đợt 2 năm 2017 đóng học phí học kỳ 1

Đối tượng: sinh viên liên thông đợt 2 năm 2017

Nội dung: Hoàn thành nghĩa vụ học phí trước ngày 20/9/2017

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây

tin tức khác