Thông báo: sinh viên học tập tại HIU TOWER - 215 Điện Biên Phủ, P15 Bình Thạnh được nghỉ học ngày 12&14/9/2017
9/7/2017 11:02:00 AM
Thông báo: sinh viên học tập tại HIU TOWER - 215 Điện Biên Phủ, P15 Bình Thạnh được nghỉ học ngày 12&14/9/2017

Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây

tin tức khác