Thông báo quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10
9/25/2017 2:03:00 PM
Thông báo quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10

Ngày 15/9/2017, Bão Doksuri - cơn bão số 10 năm 2017 đã đổ bộ trực tiếp vào miền Trung nước ta gây thiệt hại vô cùng to lớn cho đồng bào. Tạo sự gắn kết, đồng cảm, chia sẻ của sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng đồng bào vùng lũ miền Trung,

Trường thông tin đến sinh viên kêu gọi đóng góp, chia sẻ, ủng hộ với đồng bào. 

Sinh viên đóng góp tại thùng quyên góp đặt tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P 15 Quận Bình Thạnh hoặc 120 Hòa Bình, quận Tân Phú.

Sinh viên có thể đóng góp theo lớp hoặc chi đoàn

Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây

tin tức khác