Thông báo giờ hành chính tiếp sinh viên tại trường kể từ ngày 27/11/2017
11/27/2017 9:15:00 AM
Thông báo giờ hành chính tiếp sinh viên tại trường kể từ ngày 27/11/2017

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-HIU, ngày 24/11/2017 của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng CTSV thông báo giờ hành chính tiếp sinh viên tại các Phòng/Ban/Khoa Viện của Trường như sau:

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6

 + Sáng 8h00-12h00

+ Chiều 13h00-17h00

tin tức khác