Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 và đăng ký tham dự lễ
12/11/2017 4:31:00 PM
Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 và đăng ký tham dự lễ

Thời gian tổ chức lễ: 7h30 ngày 06/01/2018

Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh

Sinh viên/học viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên/học viên đăng ký tham dự lễ theo link này: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ck9XWmrjzUG9swCcvNVwhtNGosBuWB5HjWaX_5XhpnlUQlUySTIxWlRBUkdXRzVRQUZSU01TTUxDSS4u

tin tức khác