Hướng dẫn đăng ký lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2/2017 ngày 06/01/2017
12/11/2017 4:34:00 PM
Hướng dẫn đăng ký lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2/2017 ngày 06/01/2017

Thời gian tổ chức Lễ phát bằng TN: 7h30 ngày ngày 06/01/2017

Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh.

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác