Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018
2/26/2018 2:55:00 PM
Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Sinh viên hệ chính quy khóa 2014, 2015 đóng học phí từ ngày 26/2-26/3/2018.

Sinh viên hệ chính quy khóa 2016, 2017 đóng học phí từ ngày 14/01-15/3/2018

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác