Thông báo về việc tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
4/13/2018 4:15:00 PM
Thông báo về việc tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Thời gian: 8h30 ngày 17/4/2018

Địa điểm: Hội trường Tòa nhà HIU - 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây

tin tức khác