Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 VÀ 1/5
5/15/2018 5:23:00 PM
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 VÀ 1/5

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương 1 ngày 25/4/2018 (thứ 4)
Nghỉ lễ 34/4 và 01/5: từ 30/4 - hết ngày 01/5/2018
Chúc các bạn sinh viên nghỉ lễ an toàn và vui vẻ 

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

tin tức khác