Thời gian thu học phí trong tháng 5 tại CS Đầm Sen
5/23/2018 4:30:00 PM
Thời gian thu học phí trong tháng 5 tại CS Đầm Sen

Thời gian từ 17h đến 20h thứ năm và thứ sáu ngày 24 và 25/04/2018.

Địa điểm:  tại cơ sở Đầm Sen 1.

tin tức khác