Đăng ký tham gia tình nguyện "Hỗ trợ nhà trọ - tiếp sức sinh viên" năm 2018
6/4/2018 2:24:00 PM
Đăng ký tham gia tình nguyện "Hỗ trợ nhà trọ - tiếp sức sinh viên" năm 2018

SV tình nguyện tìm và giới thiệu cho phòng công tác HSSV nhà trọ gần 2 cơ sở học tập của trường (bán kính 5km).

Sinh viên giới thiệu 5 địa chỉ (hoặc 15 chỗ trọ) được phòng CTHSSV xác nhận được tính 1 ngày CTXH và cộng điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019, được xét khen thưởng khi kết thúc chương trình.

Tập huấn: 9h00 ngày 18/6/2018 tại phòng 2.01 cơ sở Điện Biên Phủ

Sinh viên đăng ký tại đây

tin tức khác