Thông báo thời gian thu học phí tháng 6 tại cơ sở Đầm Sen
6/6/2018 5:05:00 PM
Thông báo thời gian thu học phí tháng 6 tại cơ sở Đầm Sen

Thời gian: từ 17h đến 20h thứ hai đến thứ sáu ngày 11/06/2018 đến 15/06/2018 

Địa điểm: tại cơ sở Đầm Sen 1

tin tức khác