Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, ngày 07/7/2018 (thứ 7)
6/7/2018 4:04:00 PM
Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018, ngày 07/7/2018 (thứ 7)

Thời gian tổ chức lễ: 7h30 thứ 7 ngày 7/7/2018

Địa điểm: Hội trường, lầu 1, 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp từ tháng 01-06/2018

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác