Thông báo thu học phí tháng 07 tại cơ sở Đầm Sen 1
7/23/2018 7:14:00 PM
Thông báo thu học phí tháng 07 tại cơ sở Đầm Sen 1

Thông báo  thu học phí tháng 07 tại cơ sở Đầm Sen 1:

Thời gian: 17h-20h00 thứ năm ngày 26/07/2018 và thứ 06 ngày 27/07/2018

Địa điểm: Cơ sở 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú

tin tức khác