Thông báo về việc diễn tập PCCC tại tòa nhà HIU vào ngày 27/8/2018
8/23/2018 11:53:00 AM
Thông báo về việc diễn tập PCCC tại tòa nhà HIU vào ngày 27/8/2018

Sinh viên học tập tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P15, BT lưu ý:

- Trường tổ chức diễn tập Phòng Cháy chữa cháy vào ngày 27/8/2018 (thứ 2, khoảng 30 phút)

- Khi nghe chuông báo cháy và loa thông báo di tản, đề nghị Quý Thầy/Cô và sinh viên bình tĩnh quan sát các bảng chỉ dẫn thoát hiểm và di chuyển nhanh vào các cầu thanh bộ (không sử dụng thang máy), đồng thời tuân thủ theo sự hướng dẫn thoát hiểm của nhân viên bảo vệ và BQLTN.

- Lối thoát hiểm - cầu thang bộ: Quý Thầy/Cô và sinh viên sẽ thoát ra khỏi tòa nhà theo lối thoát hiểm và cầu thang bộ gần nhất.

 

tin tức khác