Thông báo thu học phí tháng 09 tại cơ sở Đầm Sen 1
9/26/2018 1:58:00 PM
Thông báo thu học phí tháng 09 tại cơ sở Đầm Sen 1

Thời gian:17h đến 20h, ngày 27/09/2018 và ngày 28/09/2018)

Địa điểm: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

tin tức khác