Kiểm tra vận hành thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ
10/31/2018 5:48:00 PM
Kiểm tra vận hành thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ

Để có giải pháp vận hành thang máy tại cơ sở 215 ĐBP tốt nhất, trong 2 ngày 01 và 2 /11/2018 Trường kiểm hoạt động vận hành thang máy, vì vậy tất cả các thang máy sẽ được trả về trạng thái ban đầu, có thể gọi thang cả bên trong và ngoài thang ở tất cả các tầng và tất cả các thang trong thời gian trên.

Nhà trường thông tin đến các bạn biết và sử dụng thang máy nhé

tin tức khác