Thông báo hướng dẫn đăng ký tham gia lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
12/12/2018 9:32:00 AM
Thông báo hướng dẫn đăng ký tham gia lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Thời gian đăng ký : từ ngày 7-27/12/2018

Thời gian tổ chức lễ: 8h00-14h30 ngày 6/01/2019

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác