Giờ hoạt động của Thư viện trường
12/12/2018 9:54:00 AM
Giờ hoạt động của Thư viện trường

Thời gian: 8g00 – 21g00 từ thứ 2 đến thứ 6 (thông tầm cả buổi trưa). Thứ 7 từ 8g00 – 17g00

Địa điểm: Thư viện Đầm Sen và Thư viện tòa nhà HIU TOWER

Thời gian áp dụng từ ngày 15/12/2018.

tin tức khác