Gặp gỡ đối thoại sinh viên
12/18/2018 7:37:00 AM
Gặp gỡ đối thoại sinh viên

Thời gian: 8h30 ngày 20/12/2018 (thứ 5)

Địa điểm: Hội trường 215 ĐBP, P15 Bình Thạnh

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác