Thông báo hoạt động của khối văn phòng tại Đầm Sen
12/18/2018 9:20:00 AM
Thông báo hoạt động của khối văn phòng tại Đầm Sen

Kể từ ngày 18/12/2018

Các phòng/ trung tâm của Trường sẽ làm việc tại CS Đầm Sen

Thời gian: từ thứ 2- thứ 6

Sáng 8h00-12h00

Chiều 13h00-17h00

Sinh viên học tập tại cơ sở Đầm Sen thì liên hệ thủ tục hành chính và đóng học phí tại đây

Thông báo chi tiết xem tại đây

tin tức khác