Mục tiêu_Tầm nhìn_Sứ mạng của Trường
1/10/2019 6:19:00 PM
Mục tiêu_Tầm nhìn_Sứ mạng của Trường

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường ĐHQT Hồng Bàng sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên hùng hậu và tài năng, có đội ngũ cán bộ quản lý tận tâm và chuyên nghiệp và sinh viên có kiến thức vững vàng, sáng tạo, có tư duy, kỹ năng ứng dụng đáp ứng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế. 

Đến năm 2030, Trường ĐHQT Hồng Bàng sẽ trở thành đại học có uy tín ngang tầm với các trường ĐH tiên tiến trong nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Sứ mạng

Trường ĐHQT Hồng Bàng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ Đại học đến Tiến sĩ và thực hiện nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật - công nghệ nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

tin tức khác