Thư ngỏ hiến máu tình nguyện
1/11/2019 10:20:00 AM
Thư ngỏ hiến máu tình nguyện

Các bạn sinh viên thân mến

Hiến máu cứu người là một hoạt động có ý nghĩa nhân dạo, cứu giúp người bệnh trong những lúc khó khăn nhất vì vậy việc làm này càng thiêng liêng.

Hiện tại Bệnh viện truyền máu huyết học đang thiếu nguồn máu cung cấp cho các bệnh viện trong dịp tết, những bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm tính mạng do không có nguồn máu cung cấp kịp thời.

Vì vậy, Nhà trường gửi đến sinh viên thư ngỏ kêu gọi tinh thần hiến  máu tình nguyện trong sinh viên. 

 

tin tức khác