Những điều cần biết về Luật An ninh mạng
1/15/2019 12:06:00 PM
Những điều cần biết về Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật an ninh mạng có 7 chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dưới dây là những nội dung chính trong Luật, Nhà trường thông tin đến sinh viên được biết

Tham khảo tại đây

tin tức khác