Thu học phí ngoài giờ tháng 01/2019
1/21/2019 9:30:00 AM
Thu học phí ngoài giờ tháng 01/2019

Nhà trường thông báo thu học phí ngoài giờ tháng 01/2019

Thời gian: ngày 22-24/01/2019

Địa điểm: 17h30 đến 20h tại cơ sở Đầm Sen 1

tin tức khác