Thông báo nghỉ lễ
3/25/2019 5:39:00 PM
Thông báo nghỉ lễ

Thông báo về việc Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 (đối với CBNV, GV và Sinh viên).

  • Giỗ tổ Hùng Vương: Nghỉ 02 ngày, từ ngày 14/04/2019 đến hết ngày 15/04/2019.
  • Lễ 30/4 và 1/5: Nghỉ 03 ngày từ ngày 29/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019.
tin tức khác