Lịch bảo trì thang máy tháng 10/2019
10/22/2019 2:58:00 PM
Lịch bảo trì thang máy tháng 10/2019

Lịch bảo trì thang máy

STT

Thang máy

Ngày

Thời gian

1

Thang A, B

24/10/2019

8:30 – 17:30

3

Thang E, F

25/10/2019

8:30 – 17:30

5

Thang C, D

26/10/2019

8:30 – 17:30

 

tin tức khác