Lịch sinh hoạt cuối khóa: sinh viên khóa 2016 và SV khóa 2015 (Dược, Kiến trúc)
7/2/2020 2:32:00 PM
Lịch sinh hoạt cuối khóa: sinh viên khóa 2016 và SV khóa 2015 (Dược, Kiến trúc)

Thời gian: ngày 17/7/2020 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác