Lịch bảo trì định kỳ tháng 07/2020
7/22/2020 9:17:00 AM
Lịch bảo trì định kỳ tháng 07/2020

 

STT

Ngày bảo trì

Thời gian

Thang bảo trì

1

Ngày 23.07.2020

08h30-17h30

Thang E,F

2

Ngày 24.07.2020

08h30-17h30

Thang C,D

3

Ngày 25.07.2020

08h30-17h30

Thang A,B

tin tức khác