Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
7/22/2020 10:00:00 AM
Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Thời gian: 7h30-13h00 ngày 08/8/2020 (Thứ 7).

Địa điểm: Hội trường, 215 Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh

Thời gian đăng ký: từ ngày 21/7-6/8/2020

Link đăng ký online: https://bit.ly/dangkyduletotnghiep

tin tức khác