Thông báo thời gian nhập học HK1 năm học 2020-2021
8/27/2020 9:12:00 AM
Thông báo thời gian nhập học HK1 năm học 2020-2021

- Nhà trường thông báo đến sinh viên các hệ đào tạo về thời gian nhập học học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau:
- Học kỳ 1 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 07/9/2020 (Thứ 2), sinh viên xem thời khóa biểu tại Portal.
- Sinh viên đến từ các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị nên vào TPHCM sớm để thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

 - Trong trường hợp có thông báo mới của các cơ quan chức năng về hạn chế tập trung đông người do COVID-19 thì nhà trường sẽ chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến

 

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây

tin tức khác