Hướng dẫn SV đăng ký tham gia ngày CTXH
1/12/2021 5:07:00 PM
Hướng dẫn SV đăng ký tham gia ngày CTXH

Bước 1: Mở trình duyệt web vào truy cập vào trang http://portal.hiu.vn/

Bước 2: Điền Mã số sinh viên và mật khẩu để đăng nhập vào.

Bước 3: Vào phần Học vụ →Hoạt động Công tác xã hội.

Bước 4: Chọn năm học, học kỳ. Các hoạt động trong học kỳ và thông tin về hoạt động.

Bước 5: Bấm vào nút đăng ký để đăng ký tham gia hoạt động.

Bước 6:

Hộp thoại vai trò trong hoạt động hiện ra, các bạn chọn vai trò tham gia như: Cộng tác viên, Cỗ vũ (đối với các chương trình talkshow, đêm nhạc,….), dự thi với các cuộc thi : Sinh viên chọn vai trò phù hợp.

Sau đó các bạn bấm vào nút đăng ký.

Bước 7: Kết quả đăng ký

Cột Tình trạng xuất hiện dòng chữ đã đăng ký là bạn đã đăng ký tham gia thành công.

Nếu SV không muốn tham gia hoạt động thì bạn có thể bấm vào nút “Hủy đăng ký” để hủy.

tin tức khác