Thông báo 203/TB-HIU ngày 28/10/2020 v/v đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020
1/12/2021 5:07:00 PM
Thông báo 203/TB-HIU ngày 28/10/2020 v/v đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020

Sinh viên đăng nhập vào portal.hiu.vn tự đánh giá điểm rèn luyện của cá nhân

Thời gian mở hệ thống đánh giá rèn luyện Sinh viên: 

+ Ngày 02/11 –08/11/2020 SV các khoa  Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt, VLTL – PHCN, xét nghiệm y học đánh giá

+ Ngày 09/11 – 15/11/2020 SV Khoa Dược đánh giá

+ Ngày 16/11 – 22/11/2020 SV các khoa Khoa Kinh tế, Quản lý, Luật đánh giá

+ Ngày 23/11 – 29/11/2020 SV các Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đào tạo quốc tế, Khoa học giáo dục đánh giá

+ Ngày 30/11 – 06/12/2020 Ban cán sự lớp các Khoa đánh giá

+ Ngày 07/12 – 10/12/2020 Cố vấn học tập các Khoa đánh giá

tin tức khác