Hướng dẫn sinh viên tham gia lớp học sinh hoạt công dân
9/30/2021 5:25:00 PM
Hướng dẫn sinh viên tham gia lớp học sinh hoạt công dân

 

STT Hướng dẫn Ghi chú
 I. Kiểm tra thông tin tài khoản Office 365 
 1 Sinh viên kiểm tra tin nhắn trên HIU Portal/Email cá nhân
để lấy thông tin về Tài khoản Office 365 (email và mật khẩu)
SV kiểm tra cẩn thận trước khi  04/10/2021
Sinh viên đăng nhập tài khoản Office 365 để kiểm tra
và kích hoạt tài khoản tại www.office.com
Nếu sinh viên không đăng nhập được
SV liên hệ phòng CNTT qua email itoffice@hiu.vn hoặc hotline: 
II. Hướng dẫn tham gia lớp học
 1 Sinh viên chọn vào đường link tương ứng để vào phòng học Link sẽ được cập nhật và gửi đến SV qua tin nhắn HIU Portal hoặc email sinh viên
2.1  Tại trình duyệt web, sinh viên chọn continue this browser nếu không chưa cài đặt ứng dụng Microsoft Team  
2.2  Chọn Open your Teams app nếu đã cài đặt ứng dụng Microsoft Team https://hiu.vn/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-ung-dung-microsoft-team/
 III. Lưu ý khi tham gia lớp học 
 1 Sinh viên tắt micro trong buổi học.  
Nếu có nhu cầu phát biểu hoặc trả lời câu hỏi của Giảng viên, sinh viên sẽ bấm vào biểu tượng giơ tay đăng ký trả lời  
tin tức khác