Thông báo về việc tạo điều kiện hoàn tất nghĩa vụ tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu Khoá (đối với khoá tuyển sinh năm 2020 về trước)
10/5/2021 5:10:00 AM
Thông báo về việc tạo điều kiện hoàn tất nghĩa vụ tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu Khoá (đối với khoá tuyển sinh năm 2020 về trước)

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên hoàn tất nghĩa vụ tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu Khoá (đối với khoá tuyển sinh năm 2020 về trước), Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá năm 2021 thông báo đến sinh viên như sau:

I. Đối tượng:

Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu Khoá gồm:

  1. Sinh viên không tham gia tất cả chuyên đề trong Tuần Orientation Week năm 2019 và 2020
  2. Sinh viên có tham gia một số chuyên đề hoặc có thực hiện kiểm tra cuối khoá nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn công nhận hoàn thành (vắng quá số buổi quy định hoặc bài kiểm tra cuối khoá không đạt yêu cầu)
  3. Danh sách kết quả năm 2019: bấm vào đây
  4. Danh sách kết quả năm 2020: bấm vào đây

II. Hình thức:

Nhằm tạo sự linh động và chủ động trong việc hoàn thành nội dung sinh hoạt này, Ban tổ chức sẽ tổ chức cho sinh viên Khoá 2019 và 2020 được THI LẠI bằng hình thức trực tuyến.

Đối với sinh viên thi lại và có kết quả "Đạt", Ban tổ chức chỉ công bổ danh sách sinh viên có kết quả đạt yêu cầu hoàn thành mà không cấp lại giấy chứng nhận hoàn thành.

III. Thời gian:

Link thi lại sẽ được mở cả ngày 11/10/2021 tại HIU Portal. Sinh viên có thể thực hiện bài thi bất kỳ lúc nào trong ngày 11/10/2021 với các nội dung, yêu cầu đề thi đưa ra.

IV. Link làm bài: https://forms.office.com/r/Ax98xFepLR

V. Ghi chú:

  1. Việc thực hiện thi lại này chỉ áp dụng cho sinh viên Khoá 2019 và 2020 chưa hoàn thành nghĩa vụ sinh hoạt tuần Orientation Week năm 2019 và 2020.
  2. Sinh viên Khoá 2018 (tất cả Khoá - kể cả hoàn thành và chưa hoàn thành sinh hoạt công dân dành cho Tân SV vào năm 2018) sẽ tham gia Sinh hoạt công dân cuối khoá dành cho sinh viên khoá 2018 theo kế hoạch với nội dung và thời gian riêng dành cho sinh viên Khoá 2018.
  3. Đối với sinh viên Khoá 2018: Ban tổ chức năm 2018 không cấp giấy chứng nhận mà gửi email công nhận hoàn thành đến Khoa quản lý và trực tiếp cho sinh viên qua email cá nhân)
  4. Đối với sinh viên Khoá 2019 và 2020: Ban tổ chức năm 2019 và năm 2020 đã gửi giấy chứng nhận hoàn thành đến Các Khoa để gửi đến cho SV. Sinh viên liên hệ với Khoa để đối chiếu. Giấy chứng nhận chỉ được cấp 01 lần, không cấp lại.

VI. Nội dung tham khảo 

Một số nội dung gợi ý để sinh viên tham khảo:

STT Nội dung Tham khảo Ghi chú
1 Giới thiệu về HIU https://hiu.vn/gioi-thieu/ Các chuyên mục liên quan đến Trường ĐHQT Hồng Bàng
2 Quy định, quy chế   http://portal.hiu.vn/News/Type/12

Các nội dung liên quan đến Đào tạo, CTSV
Rèn luyện sinh viên

3 Việc tham gia BHYT http://portal.hiu.vn/News/Detail/4497/Dang-ky-tham-gia--gia-han-bao-hiem-y-te-bat-buoc-nam-hoc-2021-2022  
4  Một số hướng dẫn dành cho SV  http://portal.hiu.vn/News/Type/17  

Trên đây là Thông báo về việc tạo điều kiện hoàn tất nghĩa vụ tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu Khoá (đối với khoá tuyển sinh năm 2020 về trước).

 

 

tin tức khác