Lịch sinh hoạt công dân và kiểm tra tiếng anh của sinh viên K2019
9/6/2019 7:52:00 PM
Lịch sinh hoạt công dân và kiểm tra tiếng anh của sinh viên K2019

Lịch của 3 lớp sinh hoạt

Lớp A: Sinh viên khối khoa học sức khỏe

Lớp B: Sinh viên khối kinh doanh và quản lý

Lớp C: Sinh viên khối khoa học xã hội, Kỹ thuật và Sư phạm

Sinh viên khóa 2019 xem chi tiết tại đây

tin tức khác