Thông báo bảo trì thang máy
9/23/2019 8:41:00 AM
Thông báo bảo trì thang máy

Nhà trường thông tin cho các bạn sinh viên Lịch bảo trì thang máy:

STT

Thang máy

Ngày

Thời gian

1

Thang A, B

26/09/2019

8:30 – 17:30

3

Thang E, F

27/09/2019

8:30 – 17:30

5

Thang C, D

28/09/2019

8:30 – 17:30

Hotline BQLTN – 0911.124.788 nếu cần thêm bất kỳ thông tin liên quan hoặc cần được hỗ trợ thêm.

tin tức khác