Thông báo nhắc nhở đeo thẻ sinh viên
10/2/2019 3:25:00 PM
Thông báo nhắc nhở đeo thẻ sinh viên

Thân gửi: Các bạn sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thực hiện thông báo số 40/TB-HIU ngày 23/04/2019 Vv Quy định việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên, Nhà trường thông tin đến các bạn như sau:

- Từ ngày 07/10/2019 yêu cầu tất cả sinh viên/ học viên khi ra vào Trường hoặc liên hệ với các Phòng/Ban để giải quyết công việc phải thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ và xuất trình thẻ khi được yêu cầu.

- Ban Quản lý tòa nhà sẽ tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc đeo thẻ của sinh viên. Trường hợp sinh viên không đeo thẻ Ban Quản lý tòa nhà sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định

Đề nghị toàn thể sinh viên thực hiên nghiêm túc theo tinh thần thông báo./.

Chi tiết sinh viên xem tại đây

tin tức khác