Thông báo phản hồi về xét giảm học phí cho người thân năm học 20182019
10/22/2019 9:12:00 AM
Thông báo phản hồi về xét giảm học phí cho người thân năm học 20182019

Thời gian phản hồi: Từ ngày 22/10/2019-01/11/2019

Cách thức phản hồi:

- Phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác học sinh sinh viên: Lầu 2, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh.

- SV xem thông báo chi tiết tại đây

Lưu ý

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không có phản hồi Nhà trường sẽ loại những hồ sơ không đủ điều kiện như đã công bố ở trên và không giải quyết bất cứ thắc mắc nào về sau.

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện

tin tức khác