Lịch bảo trì thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ
11/19/2019 2:06:00 PM
Lịch bảo trì thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ

Nhà trường thông tin Lịch bảo trì thang máy tại cơ sở 215 Điện Biên Phủ - Tháng 11/2019 để sinh viên tiện di chuyển 

LỊCH BẢO TRÌ THANG MÁY THÁNG 11/2019

STT

TÊN THANG

NGÀY

THỜI GIAN

1

THANG A; B

21/11/2019

08h30 - 17h30

2

THANG E; F

22/11/2019

08h30 - 17h30

3

THANG C; D

23/11/2019

08h30 - 17h30

 

tin tức khác