Thông báo v/v nghỉ lễ giáng sinh, tết dương lịch, tết nguyên đán
11/22/2019 11:32:00 AM
Thông báo v/v nghỉ lễ giáng sinh, tết dương lịch, tết nguyên đán

Lễ giáng sinh : nghỉ 01 ngày thứ tư 25/12/2019

Tết Dương lịch: nghỉ 01 ngày thứ tư 01/01/2020

Tết nguyên đán - Canh tý: nghỉ từ ngày 13/01/2020 - hết ngày 01/02/2020

tin tức khác